ღ دخی شلخته ღ http://hmkelasi.mihanblog.com 2018-10-14T12:42:26+01:00 text/html 2017-01-14T20:29:42+01:00 hmkelasi.mihanblog.com Firowze وِبـ جیدَمـ :) http://hmkelasi.mihanblog.com/post/184 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><i>سَلآمـ</i></b></font><font size="3"><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><i>وِبـ جیدَمـ :)</i></b></font><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><i><a href="http://frozenly.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بِکِلیکـ</a></i></b></font></font><br></div> text/html 2016-08-08T14:45:45+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ اینْ روزآ..... http://hmkelasi.mihanblog.com/post/183 <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "MS UI Gothic", sans-serif;'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img width="2" height="1200" align="baseline" style="width: 479px; height: 322px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8263002400/love_skin_9_.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "MS UI Gothic", sans-serif;'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "MS UI Gothic", sans-serif;'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "MS UI Gothic", sans-serif;'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "MS UI Gothic", sans-serif;'>☜</span><span lang="AR-SA" style="color: red;">&nbsp;اینْ روزآ اَگـہ کـســے</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"></font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"></font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(146, 208, 80);">بِهت گفت عاشِقتَم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(146, 208, 80);">☞</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"></font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"></font><p align="center" style="margin: 0in 0in 1.5pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">حتماً بِـپرس تآ ساعت چند :)</font></span></p> text/html 2016-08-03T10:54:30+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ دختر یعنی ..... http://hmkelasi.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"><img width="2" height="626" align="baseline" style="width: 344px; height: 436px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8262330592/425418353_75283.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">⇩</font></span><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="4">دخــــتـر یعنــی فــرشــتـه&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">⇩</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff6666">⇦</font></span><font color="#ff6666" face="Mihan-Iransans" size="4">دختـر یعنـی بهونه گیری های مــدام،از سر دلتنگی‌</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffcccc">⇨</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffcccc"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffccff">⇦</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><font color="#ff99ff">دخــتر یعنی همونجا وایسا میـام دنـبالت دیر وقته</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffccff">⇨</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffccff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc33cc">⇦</font></span><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="4">دختـر یعنـی لاکای رنگارنگ</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc33cc">⇨</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc33cc"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇦</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><font color="#33cc00">دختـر یعنـی حوا برای کـسـی که آدمـه</font></span><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇨</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#6600cc">⇦</font></span><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4">دختــر یعنــی تـرس از آمپــول</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><font color="#6600cc">⇨</font></span><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">⇨</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇦</span><font color="#006600" face="Mihan-Iransans">دختــر یعنـی دو ساعـت &nbsp;کلنجار رفتن با مقنعه تا صاف رو سر بمونه</font><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇨</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇦</span><font color="#99ff99" face="Mihan-Iransans" size="4">دختـر یعنـی وقتـی حالـش گرفتـه س بشـینه موهاشـو ببافه</font><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">⇨</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(146, 208, 80); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33ffff">⇦</font></span><font color="#66ffff" face="Mihan-Iransans" size="4">دختـر یعنـی ی عالمه رژلب جور واجور&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33ffff">⇨</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33ffff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff99ff">⇦</font></span><font color="#ff99ff" face="Mihan-Iransans" size="4">دختـر یعنـی دنیـای صــووورتـی</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffccff">⇨</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffccff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img width="2" height="31" style="width: 347px; height: 28px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7344676234/Dividers_3_.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/67.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/67.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ff99ff">روزلباس صورتیا</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/67.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/67.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/21.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/21.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#cc33cc">عشق پاستیلا</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/21.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/21.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/105.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/105.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#cc66cc">لاک خوشکلیا</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/105.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/105.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/83.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/83.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ff0000">معتادرژلب</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/83.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/83.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ff6666">شیطنتای یواشکی</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/68.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/68.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#000099">دیوونه های لواشکی</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/68.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/68.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/112.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/112.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#33ccff">بوسه های خجالتی</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/112.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/112.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/110.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/110.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#66cccc">حسادتهای عشقولانه</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/110.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/110.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/30.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/30.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#cc6600">تودل بروههای همیشگی</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/30.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/30.gif"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/115.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/115.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ff99ff">روزدخترپیشاپیش مبارک</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/115.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/115.gif"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/85.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/85.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#66ffff">تقدیم به همه دخترا</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/85.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/85.gif"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/87.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/87.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ff0000">مباااارک دخملیااا</font></span><o:p></o:p></font><img alt="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/87.gif" src="http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/87.gif"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><br></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-08-01T18:33:10+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ כمــِـش گــرمــ http://hmkelasi.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: center;"><img width="1" height="692" align="baseline" style="width: 509px; height: 511px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/8262194242/423835826_103301.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" face="Mihan-Iransans" size="4">اونــیـڪـﮧ مـﮯ خـوآســتــ مــטּ و تــو</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" face="Thread-00000824-Id-0000001e" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">مـــآ نـَــشیـــم ..</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Thread-00000824-Id-0000001e" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#9999ff" face="Mihan-Iransans" size="4">כمــِـش گــرمــ .. !</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#9999ff" face="Thread-00000824-Id-0000001e" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ff99" face="Mihan-Iransans" size="4">تـــو رو مـﮯشـنآخـتــ ڪـﮧ چـــﮧ عـَــوَضــﮯاﮮ هــَـســتـﮯ...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ff99" face="Thread-00000824-Id-0000001e" size="4"><br></font></div> text/html 2016-08-01T18:30:16+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ بــہ بعضیا..... http://hmkelasi.mihanblog.com/post/179 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8262194092/arezoo9_8909019553.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc" size="4">بــہ بعضیا باید بگــے :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff9966" size="4">عزیزم تـפ رפی پاهات نمیتـפنــے وایســے !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4">چــہ برســہ رפ حرفاتـــ !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><br></font></div> text/html 2016-08-01T18:28:12+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ بـبیـלּ http://hmkelasi.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img width="1" height="224" align="baseline" style="width: 345px; height: 425px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8262192384/images_6.jpeg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff" face="Mihan-Iransans" size="4">♦ بـبیـלּ عـزیـزҐ ! ♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">♦ اگـہ مـלּ بـاهـات بـכ ر؋ـتـار مے ڪنـҐ ، ♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" face="Mihan-Iransans" size="4">♦ بـہ פֿـاطر شـפֿـصیت مـωــפֿـرہ ے פֿــوכتـہ ، ♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="4">♦ وگـرنـہ مـלּ واωــہ ڪــωـایـے ڪـہ...♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="4">♦כـوωـشـوלּ כارم ♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966" face="Mihan-Iransans" size="4">♦ جـونـمـҐَ مے כҐ ...! ♦</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9966" face="Thread-00000824-Id-0000000e" size="4"><br></font></div> text/html 2016-07-28T18:32:08+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ دوسِش دارے http://hmkelasi.mihanblog.com/post/177 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8261569268/love_s_amazing_ir_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">یکے میدونہ دوسِش دارے ✔️</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">یکے نِمیدونہ دوسِش دارے</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">بیچآره اونـے کـہ فكر میکنہ دوسِش دارے&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-07-23T14:27:16+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ ⇩دلــ♥ـــم⇩ http://hmkelasi.mihanblog.com/post/176 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><img style="width: 499px; height: 372px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8260910034/vbtmvu2axxeuword0.jpg" align="bottom" border="0" height="409" hspace="0" vspace="0" width="1"></span></font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"><br></span></font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span style="color: rgb(112, 48, 160); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">دلم یهـ نَفرو میخوآد </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: &quot;Cambria Math&quot;; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;" dir="RTL" lang="AR-SA">⇩</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 32, 96); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA">که اَزم بپر</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="AR-SA">سهـ</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL" lang="FA"> چطور</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="AR-SA">ـے؟</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 153); mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">بِگم خوبَم☺</font></span></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 176, 240); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">بَقلم کِنه بِگه دروغ بَسـهـ</font></span></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font> text/html 2016-07-21T10:04:39+01:00 hmkelasi.mihanblog.com ♥shamimjooni ♥ خِـیلـے http://hmkelasi.mihanblog.com/post/173 <div><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><img width="540" height="519" align="baseline" style="width: 540px; height: 398px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8260621900/425340699_40193.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Cambria Math","serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Cambria Math","serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Cambria Math","serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'><br></span></font></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "Cambria Math","serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'>⇦</span><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> خِـیلـے احمَـقن اونایـــے </span><span lang="AR-SA" style='color: rgb(112, 48, 160); mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'>⇨</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(146, 208, 80); mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>کهـ فِـک </span><span lang="AR-SA" style='color: rgb(146, 208, 80); mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Cambria Math";'>⇜</span><span lang="AR-SA" style='color: rgb(146, 208, 80); mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'> میکنَـن آدَما</span></font></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(227, 108, 10); mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191;'><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 1.5pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(227, 108, 10); font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191;'><font face="Mihan-Iransans" size="4">تو شوخے دِلِـشونْ نِـمیشکنه :)</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div> text/html 2016-07-19T20:20:44+01:00 hmkelasi.mihanblog.com Firowze #قوی تر http://hmkelasi.mihanblog.com/post/172 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><i><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201521477613603878081468865578.3298.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b><font color="#66CCCC">_تو کی هستی ؟</font><br> <font color="#CC33CC">+من؟! توام!</font><br> <font color="#66CCCC">_اما تو میخندی !</font><br> <font color="#CC33CC">+چون خوشحالم!</font><br> <font color="#66CCCC">-پس تو من هستی اما ...</font><br> <font color="#CC33CC">+اما #قوی تر :))))) </font></b></i></font></div>